Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach

Rada Rodziców

  • Konto Rady Rodziców: 03 8009 1046 0014 3329 5002 0001.
  • Wysokość składki: jedno dziecko - 40 zł, dwoje dzieci: 30 zł, troje dzieci 20 zł, 4 i wyżej - bez opłaty.
  • Kontakt: wszelkie informacje dostępne przez sekretariat szkoły (tel. (22) 785 00 18, e-mail: zspmalocice@onet.eu)
  • Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2013 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Orlikowska
Ilość wyświetleń: 1262
10 maja 2019 10:20 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2013 08:46 (Małgorzata Orlikowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl