Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach

Status prawny

  • Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  • Organem prowadzącym jest Gmina Czosnów.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
  • Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
    • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r., nr 25, poz. 2572. z późń zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
    • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późń. zm.).
    • Statut szkoły (plik do pobrania)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2013 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Orlikowska
Ilość wyświetleń: 1280
22 października 2013 10:49 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2013 10:48 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2013 10:47 (Małgorzata Orlikowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl